นโยบายความเป็นส่วนตัว

PRIVACY POLICY

The Riverdale Residence เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่านดังนี้

 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 • วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 • วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไขข้อมูลของท่าน ได้ที่ info@mbkrealestate.co.th

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

 • เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน - อีเมล์
  - ชื่อ
  - เบอร์โทรศัพท์
  - ข้อความ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของท่าน เช่น เมื่อท่านทำการกรอกข้อมูลในส่วน contact us ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบปฏิบัติการ ประเภท คุณลักษณะ หรือตัวระบุของอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และอื่น ๆ

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

 • เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
 • สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ได้รับการอนุญาตจากท่าน
 • สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

 • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
 • การใช้ Firewall
 • การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าThe Riverdale Residence, Bang Kadi Sub-District,

Muang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000

Subscription

© 2017 Riverdale Golf and Country Club

Privacy Policy