ใส่ใจผู้สูงวัย ต้องจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้สะดวกสบายและปลอดภัย ตอนที่ 1

01 มกราคม 2513

การออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุต้องใส่ใจตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่งบ้าน การจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย โดยหลักการออกแบบเบื้องต้น ควรคำนึงถึง “การป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น การทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี” ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทางลาดควรใช้สัดส่วน 1:12 ถ้าพื้นสูง 10 ซ.ม. ต้องมีทางลาดยาวไปถึง 120 ซ.ม. การเข็นรถเข็นจะได้ง่ายและทางลาดต้องใช้วัสดุต่างสัมผัส มองแล้วรู้ว่าต่างกันระหว่างพื้นเรียบกับพื้นลาด  

พื้นบ้านพื้นผิวต้องไม่เรียบลื่นจนเกินไป ไม่มัน ไม่มีลวดลายเยอะ  ไม่ควรปูพรมเพราะอมฝุ่นแล้วยังดูแลรักษายาก และควรปรับให้เป็นพื้นเรียบเสมอกัน เลี่ยงการทำพื้นบ้านต่างระดับ 

พื้นที่โดยรอบเว้นระยะไม่ตั้งเบียดชิดจนเกินไป เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนก็มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น หรือใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในการลุก นั่ง เดิน 

บานประตู ควรเป็นแบบบานเลื่อน มีความกว้างเป็นพิเศษสามารถเข็นรถเข็นผ่านได้สะดวก

หน้าต่างและช่องแสง ควรอยู่สูงจากพื้นไม่มากนักเพื่อให้แสงเข้าได้ดีและสามารถมองเห็นทิวทัศน์นอกบ้านได้  ควรเพิ่มแสงสว่างทั้งแสงจากธรรมชาติและที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ส่องสว่างเพียงพอถึงในทุกจุด และเพื่อลดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น เพราะสายตาของผู้สูงอายุอาจจะฝ้าฟางเห็นสิ่งต่างๆ ไม่ชัดเจนเหมือนคนปกติทั่วไป  แต่ไม่ควรเป็นแสงจ้า ควรเลือกใช้แสงนวล โดยเฉพาะบริเวณทางเดิน บันได และห้องน้ำ