ติดต่อ
MBK REAL ESTATE

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด

เลขที่ 59/5 ชั้น 3 อาคาร 55 mall
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02 022 0000 Fax: 02 022 0002

ติดต่อสำนักงานขาย

  • Park Riverdale : 092-263-1166
  • Quinn Ratchada 17 : 085-480-1040
  • The Indy II : 081-917-1813, 076-353-805
  • Sabai Village 2 : 089-204-6949
  • Lock Palm Residences : 081-968-4071, 089-204-6949

ติดต่อ