Quinn Sukhumvit 101 จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

07 เมษายน 2562

โครงการควินน์ สุขุมวิท 101 จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนง สำหรับการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ คุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว ในฐานะผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ 1 แนะนำจุดเด่นของโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ลำดับต่อมาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ Concept "Vision of Life" ของโครงการควินน์ สุขุมวิท 101 โดยคุณ ณัฐกาณจน์ ภุมรินธนกาญน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลาง ช่วงท้ายของงานเป็นการสรุปภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ และโครงการใหม่ของบริษัท เอ็ม บี เค เรียลเอสเตท จำกัด โดยคุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว